Kitaplar


 

 


(Ortak kitap)
 https://www.facebook.com/ozmenu  https://twitter.com/unalozmen

Ünal Özmen

Bakanlık yargı kararına uymayın diye talimat verirse?...


Bir mevzuatın hukuka uygun olmadığını düşünüyor ve dava açıyorsunuz; davayı kazanıyorsunuz ama mevzuatın itiraz ettiğiniz biçimiyle uygulanmasına itiraz etmiyorsunuz. Bu, ne biçim bir şeydir? Eğitim Bir Sen, yürütmesinin durdurulması istemiyle MEB aleyhine açtığı davayı kazandığı halde uygulanmamasına göz yumuyor.  Acaba sendika, kendisini Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir birimi gibi görüp, kol kırılır yen içinde kalır deyişine uygun mu davranıyor?


Önce olayı bir özetleyelim: Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte yaptığı değişiklikle (15.5.2010 günlü, 27582 sayılı Resmi Gazete) Anadolu liselerine sınavla atanan öğretmenlerin her türdeki Anadolu liselerine yönetici olarak atanmasına öncelik tanıyan hükmünü kaldırıyor. Değişiklik hak kaybına uğrayanların tepkisine neden oluyor. Bunlardan biri de Adana’da görev yapan Eğitim Bir Sen üyesi bir öğretmen. Öğretmen üyesi olduğu sendikanın Adana şubesinin verdiği hukuk desteği ile yeni düzenlemeye karşı yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıyor. Danıştay 2. Dairesi de sendika lehine karar vererek Yönetmeliğin yürütmesini durduruyor.

Böyle durumlarda doğal olan, yürütmenin (Bakanlık), yargı kararına uygun olarak hak kaybına neden olan işlemleri iptal etmesidir. Yürütmenin durdurulmasının dava konusu kuralın iptali anlamına geldiğini, önceki hükmün geçerli olduğunu herkes bilir. Bu hukukun genel kuralıdır. Yürütmesi durdurulmuş bir mevzuat yasallığını yitirmiş demektir.


Peki, MEB ne yapıyor? Yargı kararını davayı açan kişiyi bağladığını öne sürerek Türkiye genelinde uygulamıyor. Bununla da yetinmiyor: İl milli eğitim müdürlüklerine bir yazı göndererek (7.2.2011 gün ve 8356 sayılı yazı) Danıştay kararının dava açılan ille (Adana) sınırlı olduğunu belirtip diğer illerin bu kararı uygulamaması gerektiğini söylüyor. Ola ki hukuktan anlayan bir müdür çıkar da yargı kararına uygun davranır diye önlem alıyor.


Eğitim Sen, elindeki davalar yetmiyormuş gibi şimdi bir de rakip sendikanın açıp da takip etmediği davanın peşine düşmüş; Gönderdiği bir yazıyla Bakanlığı Danıştay kararına uymaya çağırıyor. Bu Hükümet döneminde, yargı kararlarına uyulmamasına alıştık; fakat hukuk kurallarına uymayın diye talimat gönderilmesine ilk kez tanık oluyoruz.

  
1389 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın