Kitaplar


 

 


(Ortak kitap)
     https://www.facebook.com/ozmenu  https://twitter.com/unalozmen

 

Ünal Özmen

 

2007-2011 BirGün Yazıları

2006-2011 BirGün Yazıları bu kitapta 
tıkla, ara ve oku...


Medyada, Türkiye’nin eğitim gündeminin zihinsel düzeyde ele alınıp
yorumlandığı yazı ve programlar yok denecek kadar az. Doğal olarak
karşılaşılan bir sorun neden sonuç ilişkisi bağlamında tartışılamıyor.

Türkiye’de, medyanın eğitim sorunlarına yaklaşımı, hiçbir zaman
habercilik sınırlarını aşamamıştır. İçeriğe ilişkin yorum, analiz
ve önerilere hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Medyanın,
beklentilerimizi karşılayacak zengin içerikli (tabi ki düzeyli), yazı ve
programlara yer vermemesinin önemli nedenlerinden biri, eğitimi
tartışırken zorunlu olarak eleştirel bir dil kullanmak zorunda
kalacak olmasındandır. “Lavobo düştü, çocuk öldü!”, “Okul müdürü
kayıt parası alırken görüntülendi.” gibi sıradanlaştırılan haberleri
saymazsak medya, iktidarlarla kurduğu temasın bozulmasına neden
olacak sorunlu alanlardan uzak dururken önce eğitim alanını terk
ediyor.

Gazete yazarlarının ve tv programcılarının yetersizliğini de hesaba
katmak gerek: Eğitim sorunlarını ele alan kimi gazetecilerin
gündeme taşımaya çalıştığı konular hakkında asgari bilgiye sahip
olmaması, çoğu zaman toplumu telafisi olanaksız hatalı algılara
yöneltebiliyor. Oysa Türkiye, okulların organizasyonu (eğitim
süreleri, okullar arası geçiş, yönetim vb.), öğretmen istihdamı
(yetiştirilmesi, niteliği, istihdam biçimi vb.), öğretme yöntem ve
teknikleri (ders programları, eğitim materyalleri vb.), din eğitimi,
anadilinde eğitim, YÖK, yurt dışındaki çocukların eğitimi gibi
gündemin önemli konularını daha bilinçli tartışmak ve çözüm
üretmek zorunda. 

Haftada birgün, BirGün gazetesinde haftanın eğitim olaylarının
geri planını yazmaya çalışıyorum. Politik eğitim dergisi Eleştirel
Pedagoji’de ise bir gazetenin sınırlarını aşan boyutunu irdeliyorum.
Tabi bizim bu çabamız, trajin kadar cürümün olur döneminde
medyanın bu açığını kapatmaya yetmiyor. Bundan dolayı belki
birkaç kişiye daha ulaşırım diye gazete yazılarımı kitaplaştırdım.
Kitaptaki her yazı, yazıldığı dönemin tanığıdır. Yazılar, yayımlandığı
tarih sırasına göre dizildiği için geriye dönük anımsamaları
kolaylaştıracağını düşünüyorum. Özetlemek gerekirse elinizdeki
kitap, AKP iktidarının 2007-2010 arası eğitim tarihi notlarıdır.
2003-2006 dönemini Eğitimin AKP’si adıyla zaten kitaplaştırmıştım.
Sizinle birlikte bir kişiye daha ulaştığım için mutluyum. İlginize
teşekkür ediyorum.

Ünal Özmen
Mart 2011