Kitaplar


 

 


(Ortak kitap)
 https://www.facebook.com/ozmenu  https://twitter.com/unalozmen

Ünal Özmen

Fransa’nın Okulda Laiklik Yasası: İkinci Fransız İhtilali

Fransa Eğitim Bakanlığının 9 Eylül 2013’te Okullarda Uyulmasını İstediği Laiklik Yasası (Şartı)

Ulus okula, öğrencilerin bu ilkeleri paylaşmasını sağlama görevini emanet eder.

 

 1. Fransa bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyettir. Ülkesinin tamamında, vatandaşlarının tümüne hukuk önünde eşitlik temin eder. Tüm inançlara saygı gösterir.
 1. Laik cumhuriyet devlet ve dinlerin ayrımını düzenler (örgütler, organize eder). Devlet ruhani ve dini inançlar karşısında tarafsızdır. Devletin dini yoktur.
 1. Laiklik herkes için vicdan hürriyetini temin eder. Her bir kimse inanmakta yahut inanmamakta özgürdür. Devlet, başkalarına saygı göstererek ve kamu düzeni sınırlarında, herkesin inancını açıklama özgürlüğüne izin verir.
 1. Laiklik, bireyin özgürlüğünü diğerlerinin eşitliği ve kardeşliğiyle ortak menfaatte kaynaştırarak, herkesin yurttaşlığını kullanmasına izin verir.
 1. Cumhuriyet, eğitim kurumlarında bu ilkelerin her birine saygı gösterilmesini sağlar.
 1. Okulun laikliği öğrencilere; kişiliklerini biçimlendirmek, özgür hükümlerini uygulamak ve yurttaşlığın çıraklığını yapmak için koşullar sunar. Okulun laikliği öğrencileri her türlü misyonerlik  ve kendi seçimlerini gerçekleştirmelerini engelleyecek baskıdan korur.
 2. Laiklik öğrencilere ortak ve paylaşılan bir kültüre erişim sağlar.
 3. Laiklik öğrencilerin ifade özgürlüğünün uygulanmasına, cumhuriyet değerlerine ve inançların çoğulluğuna saygı gibi okulun düzgün işleyişinin sınırları dahilinde izin verir.
 4. Laiklik her türlü şiddet ve ayrımcılığın reddi anlamına gelmektedir, kız ve erkek çocuklar arasındaki eşitliği garanti eder ve bir saygı ve diğerini anlama kültürüne dayanır.
 5. Cumhuriyetin diğer temel ilkelerini olduğu gibi, Laikliğin anlam ve değerini öğrencilere aktarma görevi personelin (tüm okul çalışanları) tamamına aitti. Okul dahilinde tutumlarına dikkat ederler. İşbu şartı(yasayı) öğrencilerin ebeveynlerinin bilgisine sunmak onların görevidir.
 6. Personelin katı bir tarafsızlık ödevi vardır: görevlerini ifa ederken siyasi ve dini kanaatlerini açığa vuramazlar (gösteremezler).
 7. Dersler laiktir. Bilgilerin derinliği (kapsamı) ve doğruluğunda (açıklığı) olduğu gibi, dünyayı görüş çeşitliliğinde de mümkün olabilecek en objektif açıklığı öğrencilere sağlamak etmek amacıyla; hiçbir konu bilimsel ve pedogojik sorgulamadan dışlanmaz. Hiçbir öğrenci bir eğitimcinin bir program konusunu ele alma hakkına itiraz etmek için dini veya politik kanaatlerini ileri süremez.
 8. Fransa okullarında hiç kimse uygulanabilir kurallara uymayı reddetmek için dini aidiyetlerinden yararlanamaz.
 9. Devlet okulu binalarında, iç yönetmeliklerce düzenlenen farklı yaşam alanı kuralları laikliğe saygılıdır. Öğrencilerin dini bir aidiyeti açıkça gösteren işaret veya kıyafetler taşımaları yasaktır.
 10. Öğrenciler düşünce ve davranışlarıyla, kendi kurumlarında laikliğin yaşatılmasına katkıda bulunurlar.
  
2028 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın